Obchodní podmínkyProdávající se prostřednictvím eshopu www.viniamo.cz zabývá prodejem alkoholických nápojů. Z toho důvodu je podmínkou k uzavření kupní smlouvy dovršení věku 18-ti let.

 

Objednání zboží.

Kupující provádí objednávku zboží přímo z našeho e-shopu elektronicky, telefonicky či e-mailem (viz. sekce kontakty).

Platební podmínky a dodání zboží.

Ceny zboží uvedené na prezentaci e-shopu jsou uváděny včetně DPH.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet Italy Wine Food s.r.o. č 2401295881/2010, vedený u Fio banka, a.s. a na základě potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího a zaslání pokynů k platbě

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

Zboží zůstává v majetku dodavatele až do jeho úplného zaplacení zákazníkem.

Místo dodání je stanoveno Kupujícím na základě jeho objednávky. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu. Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány bezodkladně.

K dodání zboží v ČR může kupující využít následujících způsobů:

  • Přepravní společnost Zásilkovna
  • Individuální doprava

Cena za dopravu je 149 Kč za 1-3 kartony vína (6-18 lahví/do 30kg). Za více než 30kg podle domluvy.

Reklamace, výměna zboží:

Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů dle obch. zákona.

Reklamace přijímáme výhradně poštou na adresu Italy Wine Food s.r.o., U Malvazinky 2670/30, 150 00 Praha 5. K reklamaci je nezbytné zaslat nepoškozené a kompletní zboží v originálním obalu, včetně kopie dodacího listu nebo daňového dokladu s číslem objednávky.

Výměna a vrácení zboží je možná pouze do 14-ti dnů bez uvedení důvodu, podmínky jsou stejné jako u reklamace. Náklady spojené se zasláním výměněného zboží hradí kupující. Výše těchto nákladů odpovídá cenám uvedených za dopravu podle váhy zboží.

Poškození zboží při přepravě:

Neručíme za škody, které vzniknou po dodání nevhodným zacházením a skladováním u zákazníka.

Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo riziku poškození obsahu zísilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Pokud převezmete zjevně poškozený balík, přepravní služba již nemá povinnost reklamaci uznat!! Reklamaci poškození zásilky při přepravě uplatňuje vždy příjemce (kupující), jakákoliv aktivita ze strany odesílatele není bohužel možná !! Doporučujeme převzetí zásilky věnovat dostatečnou pozornost.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13.09.2018

KONTAKT